GIS i Region Skåne - Geografiska analyser, Beslutsunderlag och Statistik.
The server text in english. This is Region Skåne's GIS server.
Servertexten på svenska. Detta är Region Skånes GIS-server.

Detta är Region Skånes GIS-server.

Tjänsterna på denna server kommer man endast åt från:

www.skane.se/gis

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Servern gis.skane.se ägs, underhålls och kontrolleras av Region Skåne.
Websidorna är främst skapade som samhällsinformation, men används också för Region Skånes interna planering,
regionala analyser och som underlag för beslut inom den egen organisation.
Allt material som ligger på gis.skane.se är skyddat av upphovsrätt eller nyttjanderätt antingen av
Region Skåne direkt eller genom licenser från andra dataägare. Detta gäller utan undantag namn, loggor,
varumärken, bilder, illustrationer, ljud och video.

Materialet på sidorna får inte kopieras, reproduceras, publiceras, modifieras, skickas vidare eller
på annat sätt användas utan skriftligt tillstånd från respektive upphovsrättsägare om det inte uttryckligen
står beskrivet på sidan.

Det är förbjudet att försöka ändra innehållet på gis.skane.se utan tillstånd, att försöka kringgå,
eller på annat sätt forcera intrångsskyddet på sidorna eller att använda sidorna till annat än deras
avsedda användning.

Kontakt med oss sker via mail till Region Skånes centrala GIS-funktion:

Daniel Nilsson